Hipoterapie

Fyzioterapie na koňském hřbetě

Z důvodu zdravotní indispozice naší fyzioterapeutky momentálně hipoterapii neposkytujeme.

Hipoterapie je jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o fyzioterapeutickou metodu využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí stimulaci receptorů na více úrovních vedoucích do mozku. Stimulace přímo ovlivňuje pohybové chování klienta aktivací všech řídicích úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je komplexní aktivace samoúzdravných procesů jedince
a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností klienta, ovlivní jeho posturu (držení těla), hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce nervové soustavy.

Co nabízíme:

  • 1

    Ambulantní hipoterapie

    Probíhá každý čtvrtek od 15:15 hodin. Maximální počet dětí: 3. Zařazujeme děti do 6 let věku (výjimečně do 10 let). Absolutní přednost mají děti ve věku od 3 měsíců do 3 let. Ambulantní hipoterapie probíhá do 30. 6. 2018 a pokračovat bude od září 2018. V současné době máme plný stav.
  • 2

    Prodloužené hipovíkendy

    Jedná se o intenzivní třídenní pobyt, během kterého děti absolvují šest hipoterapeutických jednotek. Termíny víkendů budou na webu přístupné během začátku května.