Post-COVID program

Pro pacienty s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidisciplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti (ČHS).
Více informací o Post-COVID programu, do kterého jsou zapojena i další střediska doporučené hiporehabilitace, se dozvíte na stránkách ČHS v sekci Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19.

Pro pracovníky ve zdravotnictví, v pomáhajících profesích
a neformální pečovatele

Období nouzového stavu a následujícího období lockdownu mělo neblahý vliv na pracovníky ve zdravotnictví, v pomáhajících profesích, ale i na neformální pečovatele. Ti se v tomto období museli potýkat nejen s obrovským pracovním vypětím za naprosto nestandardních podmínek, ale i s velikým emocionálním vypětím, které s sebou přináší tíha zodpovědnosti při péči o nemocné v době pandemie. Po uvolnění protiepidemických opatření se stále potýkají s problémy, které se u pacientů a klientů zasažených nemocí, ale i další problematikou spojenou s covid-19 objevují (např. nestandardní projevy pacientů a klientů plynoucí především z dlouhodobé izolace, změn v sociálních vztazích a vazbách) a současně se potýkají s pocity vlastního přetížení, únavy, nesoustředěnosti, selhávání.

Nabízíme individuální, skupinovou nebo týmovou hiporehabilitaci pro pracovníky ve zdravotnictví, v pomáhajících profesích a neformální pečovatele, kteří se potýkají s důsledky období pandemie covid-19. Mnozí z nich infekci COVID-19 i prodělali a u některých osob přetrvávají komplikace jako zvýšená únava, dušnost, kašel, poruchy rovnováhy i přechodné psychické obtíže jako deprese, úzkosti a změny nálady. Všechny tyto příznaky lze pozitivně ovlivnit působením hiporehabilitace. Součástí programu jsou dechová a relaxační cvičení, společná péče o koně, nácvik vodění koní a plnění různorodých úkolů s koněm na vodítku i ve volnosti. Obtížnost hiporehabilitace je přizpůsobena aktuálnímu stavu každého individuálního klienta.

Pracovníci v pomáhajících profesích mohou v rámci nabízeného programu prostřednictvím aktivit HPSP zrelaxovat, uvolnit se, vzájemně sdílet své aktuální starosti, hledat možnosti řešení pracovních postupů v přístupu k pacientům a klientům, obnovit pracovní vztahy a vazby a současně též získat náhled na vlastní prožívání náročného období. 

Program je tematicky zaměřen vždy na individuální potřeby konkrétních pracovníků, která je vyjednána v rámci objednávky programu.

Délka jedné hiporehabilitační jednotky je 30 - 90 minut. Do programu je možné přijít jednorázově, pro optimální efekt doporučujeme docházku 1x za týden po dobu 2 měsíců.

Cena: 800,- Kč/30 minut při individuální lekci, 800,- Kč/hod/osoba při skupinové lekci do 2 účastníků, 600,- Kč/hod/osoba pro 3 a více účastníky.


Pro pedagogické pracovníky potýkajícími se s důsledky období pandemie covid-19

Období nouzového stavu a následujícího období lockdownu mělo neblahý vliv mj. i na pedagogické pracovníky škol. Pedagogové se učili vyučovat novými metodami a technikami, a to za velmi nestandardních podmínek. Po uvolnění opatření se potýkají s problémy, které se u dětí zasažených problematikou covid-19 objevují (např. velké výkyvy ve znalostech a dovednostech dětí, nestandardní projevy dětí plynoucí především z dlouhodobé izolace a obtížného znovunavykání na režim prezenční výuky, změny v rodinných vztazích a vazbách, psychická nevyrovnanost dětí, nervozita rodičů) a současně se potýkají s pocity vlastního přetížení, únavy, nesoustředěnosti, selhávání.

Nabízíme individuální, skupinovou nebo týmovou hiporehabilitaci pro pedagogické pracovníky potýkajícími se s důsledky období pandemie covid-19. Pedagogičtí pracovníci mohou v rámci nabízeného programu prostřednictvím aktivit HPSP zrelaxovat, uvolnit se, vzájemně sdílet své aktuální starosti, hledat možnosti řešení pracovních postupů v přístupu k dětem i k procesu vzdělávání, obnovit pracovní vztahy a vazby a současně též získat náhled na vlastní prožívání náročného období. 

Program je tematicky zaměřen vždy na individuální potřeby pedagogických pracovníků, která je vyjednána v rámci objednávky programu.

Délka jedné hiporehabilitační jednotky je 30 - 90 minut. Do programu je možné přijít jednorázově, pro optimální efekt doporučujeme docházku 1x za týden po dobu 2 měsíců.

Cena: 800,- Kč/30 minut při individuální lekci, 800,- Kč/hod/osoba při skupinové lekci do 2 účastníků, 600,- Kč/hod/osoba pro 3 a více účastníky.


Týmová hiporehabilitace pro pracovní týmy v oborech, které se potýkají s důsledky období pandemie covid-19

Období nouzového stavu a následujícího období lockdownu mělo neblahý vliv na pracovní týmy téměř ve všech oborech. Pracovníci se v tomto období museli potýkat  s velkým pracovním vypětím za naprosto nestandardních podmínek způsobených společenskou izolací a ale i s velikým emocionálním vypětím, které s sebou přináší tíha zodpovědnosti při péči o své rodiny v době pandemie. Po uvolnění protiepidemických opatření se stále potýkají s problémy, které se u jejich kolegů a klientů nebo zákazníků zasažených důsledky nemoci, ale i další problematikou spojenou s covid-19 objevují (např. nestandardní projevy chování plynoucí především z dlouhodobé izolace, změn v sociálních vztazích a vazbách) a současně se potýkají s pocity vlastního přetížení, únavy, nesoustředěnosti, selhávání.

Pracovní týmy mohou v rámci nabízeného programu prostřednictvím aktivit HPSP zrelaxovat, uvolnit se, vzájemně sdílet své aktuální starosti, hledat možnosti řešení pracovních postupů v přístupu ke klientům. Prostřednictvím teambuildingových aktivit mohou obnovit pracovní vztahy a vazby a současně též získat náhled na vlastní prožívání náročného období. Program je tematicky zaměřen vždy na individuální potřeby konkrétních pracovníků, která je vyjednána v rámci objednávky programu.

Délka jedné hiporehabilitační jednotky je 4 hodiny. Do programu je možné přijít jednorázově nebo opakovaně dle potřeby.

Cena: 2.400,- Kč/4 hod/os