Já a kůň - sebezkušenostní kurz s koněm

Kurz určený pro všechny, kdo chce poznat sám sebe a rozvíjet se.

Pro koho je kurz určen

Všem, kdo chtějí poznat sami sebe a rozvíjet svou osobnost mohou koně hodně pomoci. Dokáží totiž nastavit zrcadlo, pomoci se otevřít novým prožitkům a tím poskytnout spoustu nečekaných odpovědí. Kurz je přínosný zejména pro osobnostní i profesní růst.

Předchozí zkušenost s koňmi není potřebná. 

Co kurz přinese

V průběhu kurzu se naučíme v praxi s koňmi základním principům nenásilné komunikace a relaxace. Při práci s koněm poznáme, jak a proč reagujeme v životních situacích, kde jsou osloveny naše hranice a zranitelnost a kde potřebujeme reagovat s empatií k sobě i k jiným. A můžeme si vyzkoušet nové strategie. 

Kdo kurz pořádá, lektoři

Pořadatelem je středisko praktické výuky hiporehabilitace Vladykův dvůr, z. s.

Kurzem vás provedou zkušení lektoři a asistenti hiporehabilitace se speciálně připravenými hiporehabilitačními koňmi. 

Kurz proběhne pod vedením lektorek Mgr. Jindry Vladykové, vedoucí střediska, zakladatelky oboru hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti porozumění komunikaci mezi koňmi a lidmi
a
RNDr. Xenii Svobodové, CSc., MBA, která se věnuje po ukončené úspěšné kariéře manažerky a podnikatelky práci s lidmi a koňmi v oblasti sebe-rozvoje.

Jak kurz probíhá

Při práci využíváme přirozené nenásilnosti koní. Pracujeme ze země a často ve volnosti, bez ohlávek a udidel. Všichni účastníci budou mít možnost individuálně pracovat s koněm ve volnosti i se stádem a získají díky charakteru koně jedinečnou zkušenost, kterou mohou ihned zpracovat pod vedením zkušených lektorů. 

Kde a kdy

V sobotu 2. 10. 2021 od 9:30 do 17:30 hod.

Areál hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s.,  Roudné u Českých Budějovic.

Co si vzít s sebou

Práce s koňmi probíhá venku na travnaté nebo pískové jízdárně. K dispozici je klubovna pro zahřátí a práci bez koní v případě špatného počasí. Je třeba se vybavit pevnou obuví, nepromokavým oblečením a pokrývkou hlavy.

Strava, doprava

V průběhu kurzu je zajištěn pitný režim, drobné občerstvení a oběd.

Na místo je možné se dostat MHD č. 10 z Českých Budějovic, zastávka "Roudné, Zastávka" nebo autem, parkování je zajištěno. 

COVID-19

Pro účast je potřebné dodržet aktuálně platná pravidla pro ochranu proti covidu-19. Přihlášení účastníci dostanou před konáním akce krátký dotazník, jak potvrzuje účastník svojí bezinfekčnost (nejméně 14 dní po ukončeném očkování, nejvíce 180 dní po prodělaném onemocnění covid 19, platný antigenní nebo PCR test. Pořadatel má právo si údaje ověřit na místě (aplikace Tečka nebo písemný doklad) a účastníka v případně na akci nevpustit. Testování na místě není zajištěno. 

Jak se přihlásit, cena a podmínky platby 

Přihlásit se můžete vyplněním elektronické přihlášky zde.

Zaváděcí cena kurzu je 6.500,- Kč. V rámci programu České hiporehabilitační společnosti Post-COVID je pro pracovníky v sociálních službách, ve zdravotnictví, v pomáhajících profesích, ale i pro neformální pečovatele a pedagogy cena 3.800,- Kč.

Pořadatel není plátcem DPH. 

Platba předem na účet č. 225105188/0300, nejpozději do 29.9.2021.
Kapacita kurzu je omezená, při větším počtu přihlášených bude pořadí určeno podle data platby.
Při neúčasti oznámené do 29.9.2021 pořadatel vrátí 100 % ceny, při pozdějším stornu účasti 50 % ceny. Při zrušení kurzu ze strany pořadatele vracíme 100 % ceny.