Adopce a sponzorství

PODPOŘTE NAŠE HIPOREHABILITAČNÍ KONĚ

Péče o hiporehabilitační koně je finančně velmi náročná. Aby mohli vykonávat svou práci je potřeba poskytnout jim vše, co potřebují (výživa, veterinární péče). Někteří naši koníci mají zdravotní problémy a potřebují veterinární péči, na kterou jim vždy přispívali jejich zdraví kolegové. Tato možnost je stále velmi omezená. Podpořte prosím hiporehabilitační koně v této nelehké době a staňte se jejich přítelem nebo adoptivním rodičem.

Jsme rádi za každou pomoc a vážíme si Vaší podpory a Vašich dobrovolných finančních příspěvků.

Jak můžete našim koním pomoci?

Můžete se stát jejich přítelem, adoptivním rodičem nebo sponzorem.

 • Přítel
  Přítelem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100,- Kč na kteréhokoli koně nebo poníka. Stává se tím jeho přítelem a získá Certifikát přítele koně na 12 měsíců.
 • Adoptivní rodič
  Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je třeba zaplatit roční příspěvek, který je uveden u každého jednotlivého koně v přehledné tabulce níže. Zaplacením příspěvku získáte, kromě dobrého pocitu, také Certifikát adoptivního rodiče koně na 12 měsíců. Můžete si vybrat variantu jednorázového příspěvku nebo měsíčních splátek.
 • Sponzor hiporehabilitačních koní
  Speciální kategorií, spíše pro dárce z firemní sféry, je tzv. sponzor hiporehabilitačních koní. V tomto případě se jedná o dar ve výši 100 000 Kč.

Pravidla

 • Stát se přítelem nebo adoptovat můžete jakéhokoliv koně z našeho stáda.
 • Přítelem nebo adoptivním rodičem se stáváte na dobu 12 měsíců od data přijetí platby.
 • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání Vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.

Způsob platby

 • Platit je možné bezhotovostně převodem na účet č. 225105188/0300. Do zprávy pro příjemce napište jméno podpořeného koně a jméno a příjmení dárce. Pro správné přiřazení platby je nutné poukázat dar z účtu, který je vedený na stejné jméno, jako je jméno uvedené coby plátce ve formuláři "Chci podpořit ...".

Výše příspěvků na koně pro adoptivní rodiče

Každý kůň chovaný v našem hiporehabiltačním středisku je oceněn finanční částkou, která je odvozená od ročních nákladů na krmivo a péči o konkrétního koně.

Pokud jste se rozhodli stát se přítelem nebo adoptivním rodičem koně, stačí kliknout na oranžové tlačítko v pravém krajním sloupci tabulky, vyplnit formulář a zaplatit vybranou částku.

JMÉNO

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

ROČNÍ NÁKLADY

mezera

3.564,- Kč

42.764,- Kč

3.564,- Kč

42.764,- Kč

3.564,- Kč

42.764,- Kč

2.871,- Kč

34.448,- Kč

2.871,- Kč

34.448,- Kč

2.871,- Kč

34.448,- Kč

2.871,- Kč

34.448,- Kč

2.833,- Kč

33.998,- Kč

2.273,- Kč

27.270,- Kč

2.273,- Kč

27.270,- Kč

2.059,- Kč

24.707,- Kč

2.059,- Kč

24.707,- Kč