Supervizní workshop s Doris Hohenwallner

Kde a kdy?

  • Areál hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s., Roudné u Českých Budějovic.
  • V úterý 27. 9. 2022 od 17 - 19 hod zahájíme workshop supervizní skupinou.

  • Ve středu 28. 9. 2022 od 9 do 18 hodin budou probíhat individuální supervize účastníků v délce 30-45 minut. Po každé supervizi podá Doris krátký výklad.

Pro koho je workshop určen?

Workshop je určen přednostně pracovníkům s klienty v oblasti hipoterapie v psychologii a psychiatrii a hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi. Bude přínosem všem, kdo pracují s klienty nebo se na tuto práci připravují.

Co workshop přinese?

Účastníci workshopu si odnesou sebereflexi na těle i na duši - z práce s koněm ze země i ze hřbetu pod vedením z Doris Hohenwallner. Doris pracuje v tandemu s koněm s osobními i pracovními náměty, které si účastníci přinesou. Zdrojem jsou i bezprostřední pozorování teď a tady při práci s koněm.

Kdo kurz pořádá, lektoři

Pořadatelem je hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s.
Lektorkou je zkušená supervizorka, terapeutka a koučka Doris Hohenwallner z Rakouska.

Pro supervize i výklad bude zajištěno tlumočení.

Jak se přihlásit, podmínky platby a cena

Přihlásit se můžete pomocí elektronického formuláře zde.

Kapacita je omezená na 9 účastníků a 3 náhradníky, minimální počet účastníků je 6. Zájemci budou registrováni v pořadí podle data úhrady.

Cena za workshop je 3.200,- Kč, splatná předem, nejpozději do 21. 9. 2022 na účet 225105188/0300.