Naše projekty

Vladykův dvůr, z. s. se účastní těchto projektů:

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MŠMT

Operační program: Věda, výzkum, vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 1. 2020 Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 36 měsíců

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.

Aktivity s koňmi v neformálním vzdělávání

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je prostřednictvím MAS Pomalší účastníkem projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016072

Animoterapie v sociální praxi
při řešení problému
nezaměstnanosti na venkově

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: MPSV

Operační program: Zaměstnanost

Zahájení projektu: 1. 7. 2020 Ukončení projektu: 30. 6. 2022

Délka realizace: 24 měsíců

Cílem projektu je poskytnutí aktivizace pomocí zvířat, především aktivity s koňmi v rámci
hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi jako aktivizační služby pro 20 osob z cílových skupin
ohrožených sociálním vyloučením. Služby využije dalších 20 osob z těchto cílových skupin. Přínosem
hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pro cílové skupiny je motivace,
posun sociálních znalostí a kompetencí, kognitivních funkcí, získání pracovních návyků a zodpovědného vztahu k práci. Projekt podpoří vznik komunity se společným zájmem a cílem - péče o koně a práce s koňmi a dalšími zvířaty.
Získané návyky pak přenesou do jiných oblastí života. Chceme přenést naše zkušenosti ve vzdělávání a sociální aktivizaci dětí a mládeže
i do práce s dospělými uživateli z cílových skupin znevýhodněných sociálně nebo zdravotně.