Všem, kteří nás podpořili

Děkujeme :)


Jihočeský kraj nás podpořil i v roce 2023!
V tomto roce v rámci projektu "Volnočasové aktivity s koňmi pro děti a mládež".

Děkujeme, Vaší podpory si moc vážíme.


Děkujeme Jihočeskému kraji, že naši činnost podpořil i v roce 2022 v rámci projektu "Koniklub - neformální vzdělávání dětí prostřednictvím koní".

Děkujeme!


I v roce 2020 podpořil Jihočeský kraj naší činnost v rámci projektu "Zájmové vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím koní" a rekonstrukci klubovny v rámci projektu "Oprava prostor a obnova vybavení klubovny pro zlepšení kvality výuky dětí ve Vladykově dvoře, z.s.".

Moc děkujeme:)


Moc děkujeme Nadaci Vinci za jejich finanční podporu :)

Jejich příspěvek nám umožní vytvořit dva nové ohrazené prostory pro práci dětí s koňmi.


V roce 2019 podpořil Jihočeský kraj naši činnost prostřednictvím projektu „Když koně pomáhají rozvíjet osobnost dítěte“. Díky této podpoře jsme mohli materiálně zajistit nejen teoretickou část kroužků, ale i tvorbu jeho metodického plánu. Projekt umožnil vstup dalšího z našich instruktorů do kurzu pro instruktory Aktivit s využitím koní České hiporehabilitační společnosti, který bude trvat do září roku 2020. V rámci prezentace kroužků přirozené komunikace s koňmi se uskutečnil Den otevřených dveří, kde byla široké veřejnosti prezentována činnost naší organizace a hiporehabilitace obecně a děti předvedly to nejlepší z toho, co umí s koňmi. Projekt přispěl k materiálně technickému zabezpečení této akce.

Významnou pomoc nám poskytl Rotary club. Bez jeho podpory bychom neměli možnost do našeho střediska zakoupit nového koně - Dariku. Díky daru Rotary clubu jsme byli schopni Darice pořídit i kompletní nové vybavení.

 

Ještě jednou děkujeme:)