Náš tým

Mgr. Jindra Vladyková

Předseda,
statutární zástupce organizace,
instruktor AVK

Vzdělání a kurzy: Pedagogická fakulta JČU, Kurz léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na MU v Brně, Odborný seminář Aktivity s využitím koní, semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Ing. Markéta Schestauberová

Místopředseda, dobrovolník,
cvičitel HR koní, instruktor AVK

Vzdělání a kurzy: studium na ZF JČU a PF JČU, Canisterapeutický kurz, Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň ,,A“, semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem, Kurz první pomoci,  seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“, kurz Respektovat a být respektován

Bc. Šárka Dřevová

Dobrovolník,
instruktor AVK

Vzdělání a kurzy: magisterské studium oboru Pedagogika volného času na TF JU, Odborný seminář Aktivity s využitím koní, Semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou, Seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, Kurz Integrované psychoterapie, Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZDrSEM), Kurz Instruktor lezení na umělých stěnách, Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

Pavlína Hájková

Dobrovolník,
asistent pro AVK

Vzdělání a kurzy:
studium na biologie na Přírodovědecké fakultě JČU, konference o hiporehabilitaci, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, kurz přirozené komunikace s koňmi s Honzou Bláhou

Mgr. Tereza Špetová, Dis.

Dobrovolník,
asistent pro AVK

Vzdělání a kurzy:
Sociální práce a pedagogika UK Praha, Pedagogika volného času na TF JČU, Pedagogické minimum: předškolní pedagogika, momentálně učitelka v MŠ, Pozitivní posilování pro koňáky (Toulcův dvůr), Aktivity s využitím koní (Vladykův dvůr), Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízení (nemocnice Motol), kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Zuzana Lhotská

Dobrovolník,
asistent pro AVK

Vzdělání a kurzy:
studovala na SOŠVaZ, obor Veterinární prevence, studium na biologie na Přírodovědecké fakultě JČU, Paznehtářský kurz, Kurz kosmetika zvířat, Inseminační technik (pro inseminaci skotu, ovcí a koz)

Akad. sochař Stanislav Blecha

Dobrovolník,
cvičitel HR koní

Vzdělání a kurzy:
cvičitel ČJF,
trenér dostihových koní

Bc. Denisa Rosová, Dis.

Dobrovolník,
fundraiser

Vzdělání a kurzy:  
JABOK, obor sociální práce, semináře přirozené komunikace s koňmi s Václavem Bořánkem, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, seminář