Vše o nás

Vladykův dvůr, z. s.

Hiporehabilitační středisko

Vladykův dvůr je nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy.

  • Naše stádo tvoří 12 koňských osobností, kteří pomáhají dětem nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých.
  • Od roku 2009 jsme členy České hiporehabilitační společnosti a věnujeme se jednomu z oborů hiporehabilitace – Aktivitám s využitím koní (AVK).
  • Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
  • V roce 2013 splnili další 4 naši koně specializační zkoušky pro výcvik v hiporehabilitaci, máme tedy nyní 10 koní s licencí ČHS pro hiporehabilitační koně, což je největší počet koní s touto licencí v jednom středisku v celé republice.
  • V roce 2013 jsme splnili podmínky ČHS a získali tak statut Střediska praktické výchovy a v roce 2015 navíc statut Střediska doporučené hiporehabilitace.

Cíle naší organizace

Naším hlavním cílem je vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy.

  • Zaměřujeme se na hiporehabilitaci, a to především na Aktivity s využitím koní.
  • Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Cílové skupiny

Našimi cílovými skupinami jsou:

  • děti od 4 do 15 let
  • mládež od 16 do 26 let
  • dospělí z běžné populace

Do těchto skupin integrujeme osoby s mentálním postižením nebo specifickými potřebami.