Vše o nás

Vladykův dvůr, z. s.

Hiporehabilitační středisko

Jsme nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

 • Naše stádo tvoří 12 koňských osobností, kteří pomáhají dětem i dospělým nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých.
 • V současné době máme 11 koní s licencí ČHS pro hiporehabilitační koně, 1 kůň se na zkoušky připravuej
 • V roce 2006 jsme se stali členy Českého svazu tělesné výchovy (později České unie sportu).
 • Od roku 2009 jsme členy České hiporehabilitační společnosti a věnujeme se jednomu z oborů hiporehabilitace, Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP). Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
 • Od roku 2013 máme statut Střediska praktické výuky ČHS a od roku 2015 i statut Střediska doporučené hiporehabilitace ČHS.

Cíle naší organizace

Naším hlavním cílem je rozvoj osobnosti člověka ve všech oblastech,  a to po fyzické, psychické i emocionální stránce.
Prostřednictvím koní nabízíme návrat k hodnotám, pravidlům a vztahům, které se ze života konzumní společnosti často vytrácejí.

 • Učíme klienty nahlížet na koně jako na živou bytost, která má své specifické potřeby.
 • Pomáháme klientům hledat cestu, jak porozumět sám sobě a okolnímu světu.
 • Pomáháme rozvíjet fyzickou a psychickou kondici klientů outdoorovými pohybovými aktivitami s využitím koní.
 • Usilujeme o rozvoj hiporehabilitačního oboru "Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi", který nám poskytuje platformu pro plnění našich hlavních cílů.

Cílové skupiny

Našimi cílovými skupinami jsou:

 • děti od 4 do 15 let
 • mládež od 16 do 26 let
 • dospělí

Do těchto skupin integrujeme osoby s mentálním postižením nebo speciálními potřebami.