Vše o nás

Vladykův dvůr, z. s.

Hiporehabilitační středisko

Jsme nestátní nezisková organizace, která se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.

  • Naše stádo tvoří 14 koňských osobností, kteří pomáhají dětem nahlédnout do „ koňského světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých.
  • V současné době máme 13 koní s licencí ČHS pro hiporehabilitační koně. Nejstarší člen stáda již ze zdravotních důvodů pracovat nemůže, ale tráví u nás zasloužený důchod.
  • Od roku 2009 jsme členy České hiporehabilitační společnosti a věnujeme se jednomu z oborů hiporehabilitace, Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP). Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
  • Od roku 2013 máme statut Střediska praktické výuky ČHS a od roku 2015 i statut Střediska doporučené hiporehabilitace ČHS.

Cíle naší organizace

Naším hlavním cílem je rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech,  a to po fyzické, psychické i emocionální stránce.
Prostřednictvím koní dětem nabízíme návrat ke kvalitám
a hodnotám, k pravidlům a vztahům, které se ze života konzumní společnosti často vytrácejí.

  • Chceme změnit pohled mladé generace, aby na koně nenahlížela jako na sportovní nářadí, ale jako na živou bytost, která má své specifické potřeby.
  • Usilujeme o rozvoj hiporehabilitačního oboru "Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi", který nám poskytuje platformu pro plnění našich hlavních cílů.

Cílové skupiny

Našimi cílovými skupinami jsou:

  • děti od 4 do 15 let
  • mládež od 16 do 26 let
  • dospělí z běžné populace

Do těchto skupin integrujeme osoby s mentálním postižením nebo specifickými potřebami.