Workshop Rozvíjení kompetencí dětí pomocí přirozené komunikace s koňmi

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro lektory hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, pro lektory neformálního vzdělávání, učitele, asistenty pedagoga, sociální pracovníky, terapeuty, pracovníky ve zdravotnictví i pro pečovatele v rodině.

Zúčastnit se může maximálně 25 osob.

Vstup na workshop je zdarma - náklady jsou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg.

Workshop je v současné době již plně obsazen. Je možné se přihlásit jako náhradník - dáme vám vědět, pokud se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit.

Co workshop přinese

Uvidíte postupy a výsledky neformální pedagogické práce s dětmi různých věkových kategorií s využitím metod přirozené komunikace s koňmi a budeme se věnovat i přípravě koní na tuto práci.

Kdo kurz pořádá, lektoři

Workshop probíhá v rámci projektu „Inovace v animoterapii“, financovaného z Fondu malých projektů v programu spolupráce Interreg V-A Rakousko-ČR, číslo projektu: KPF-01-302. 

Workshop pořádá Středisko praktické výuky České hiporehabilitační společnosti Vladykův dvůr, z.s.

Workshopem vás provede lektorka Mgr. Jindra Vladyková, vedoucí střediska, zakladatelka oboru hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti porozumění komunikaci mezi koňmi a lidmi a její tým. 

Na workshopu také vystoupí s ukázkou své práce paní Doris Hohenwallner z Rakouska, která se věnuje oboru léčebně-pedagogická a terapeutická podpora s koněm.

Kde a kdy

9. května 2022 - 10. května 2022

Areál hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. Roudenská 2, Roudné u Českých Budějovic.

Co si vzít s sebou

Práce s koňmi probíhá venku na travnaté nebo pískové jízdárně. K dispozici je klubovna pro zahřátí a práci bez koní v případě špatného počasí. Je třeba se vybavit pevnou obuví, nepromokavým oblečením a pokrývkou hlavy.

Strava, doprava

V průběhu workshopu budou zajištěny nápoje a drobné občerstvení. Oběd bude možné zakoupit.

Na místo je možné se dostat MHD z Českých Budějovic, zastávka “Roudné, náves” nebo autem (parkování přímo v areálu).

COVID-19

Pro účast je potřeba dodržet aktuálně platná pravidla pro ochranu proti covidu-19.

Jak se přihlásit

Workshop je v současné době již plně obsazen. Je možné se přihlásit jako náhradník - dáme vám vědět, pokud se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit.

Přihlášení je možné pouze tímto elektronickým formulářem.

Celý workshop se bude pro účely projektu natáčet a obrazový a zvukový materiál bude použit pro výukové účely. Proto od účastníků budeme na místě žádat souhlas s natáčením.