Workshop: Léčebně-pedagogická a terapeutická podpora s koněm

Workshop je v současné době již plně obsazen. Je možné se přihlásit jako náhradník - dáme vám vědět, pokud se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit.

Co na workshopu uvidíte?

  • Praktickou ukázku práce s desetiletou dívkou
  • Pozitivní výsledek v terapeutické práci s koňmi u terapeuticky resistentních dospělých pacientů s postižením
  • Odborný a praktický příspěvek kolegyní z hiporehabilitačního centra Vladykův dvůr, z. s.
  • Přípravu koní pro terapeutickou práci

Tento workshop je organizován v rámci projektu „Inovace v animoterapii“, projekt je financován prostřednictvím Fondu malých projektů v programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, číslo projektu je KPF-01-302. 

Kde?

Minizoo Diakonie (Streichelzoo Diakonie), Linzerberg 45, 4209 Engerwitzdorf.

Kdy?

6. 6. 2022 – 7. 6. 2022

Pro koho, lektoři

Workshop je určen pro sociální pracovníky a terapeuty. Lektorkami budou terapeutky léčebné a terapeutické práce s koňmi (Rakousko), lektorky hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. (ČR).

Výstupy z workshopu:

Základní informace k přípravě koní pro terapeutickou práci, základní informace z oblasti léčebné a terapeutické práce s koněm, propojení vzájemných znalostí s oběma partnery týkající se práce s koňmi.

Přihlášení:

Workshop je v současné době již plně obsazen. Je možné se přihlásit jako náhradník - dáme vám vědět, pokud se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit.

Tohoto workshopu se z ČR může zúčastnit 12 osob, ostatní místa jsou rezervována pro rakouskou stranu.

Pro české účastníky je zajištěn simultánní překlad. Účast na workshopu je hrazena z projektu, ale počítejte s náklady na cestu a ubytování (každý účastník se na místo konání musí dopravit sám a sám si zařídit ubytování). Pro účastníky je v průběhu workshopu zajištěno občerstvení zdarma.

Na tento workshop je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře zde.

Více informací na: kontakt@doris-hohenwallner.at