Naše stádo

Pojďte si prohlédnout naše koně:)

Struktura stáda a způsob ustájení

Naše stádo tvoří skupina dvanácti koní různého věku, velikosti, barvy, plemenné příslušnosti i povahy. Žijí už více jak deset let v tzv. přirozeném ustájení – tedy trvale venku, ve dne i v noci, v létě i v zimě. Mají k dispozici dva hektary výběhu s třístranným přístřeškem a dvě krmiště s neustálým přístupem k senu a vodě.

Bez možnosti využít dostatečně velkou pastvinu je tento způsob ustájení ještě o něco finančně náročnější než boxové ustájení (odpadají sice náklady na slámu, ale zvyšují se náklady na úklid hnoje a rapidně stoupá i spotřeba sena). To ale plně vynahrazují přednosti tohoto ustájení.

Výhody ustájení venku

Kromě toho, že koně jsou šťastnější, to přináší i nám lidem mnoho výhod:

  • Koně se mohou pohybovat dle libosti – odpadají tedy problémy s  „nabušeností“ koní čerstvě vyvedených z boxu.
  • Mají čtyřiadvaceti hodinový přístup k potravě, seno ad libitum – nemusí se časový rozvrh jejich využití řídit dobou krmení.
  • Jsou uspokojeny jejich potřeby stádového života – jsou tedy klidnější a vyrovnanější.
  • Výborně vyvinutá termoregulace (vyvine se během maximálně tří měsíců) přináší v podstatě absenci rýmy a respiračních onemocnění, které bývají od podzimu do jara u boxově ustájených koní často problémem.

Stádo má již svou ustálenou strukturu a děti se hned od začátku učí poznávat jeho hierarchii. Hledají „královnu“, snaží se vypozorovat, jakým způsobem, si své postavení udržuje a zkouší toto chování napodobovat – učí se být nejvyššími „šéfy“ stáda.

Naši koně mají
licenci České hiporehabilitační společnosti