Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. je prostřednictvím Fondu malých projektů v programu
Interreg V-A Rakousko-ČR účastníkem projektu KPF-01-302.

Inovace v oblasti animoterapie

Od roku 2021 do roku 2022 proběhl projekt "Inovace v oblastni animoterapie" díky kterému jsme měli možnost seznámit se s úžasnými partnery v Rakousku a jejich prací v oblasti animoterapie. Prostřednictvím tohoto projektu jsme měli možnost vzájemně si předat zkušenosti v obou zemích. Věříme, že výstupy z projektu budou velmi prospěšné při vzdělávání pracovníků v animoterapii u nás i v Rakousku. Jedním z výstupů byla společná výuková instruktážní videa, která nabízíme jak pro profesní vzdělávání v rámci České hiporehabilitační společnosti, tak pro širší odbornou veřejnost nejen v České Republice. Odkazy najdete i na této stránce :)

Rakouským partnerem projektu byla organizace Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten, zastoupená paní Doris Hohenwallner, která pracuje jako odbornice pro terapii a léčebné vzdělávání s pomocí koní v Engerwitzdorfu v Rakousku. Je také členkou pracovní skupiny v sekci pedagogické a terapeutické podpory s pomocí koní v Rakouské správní radě pro terapeutické ježdění. 

Tato zkušenost byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná a do budoucna je proto plánováno aktivní rozšiřování spolupráce i s dalšími organizacemi, které provádějí obdobnou činnost na obou stranách CZ - AT. 

Děkujeme za tuto možnost.

Informace o projektu:

Poskytovatel dotace: Interreg V-A Rakousko-ČR

Zahájení projektu: 1. 7. 2021

Ukončení projektu: 31. 10. 2022

Délka realizace: 15 měsíců

Cílem předkládaného projektu bylo:
- výměna zkušeností obou organizací zabývajících se animoterapií
- práce s klienty z různých cílových skupin na společných workshopech
- tvorba instruktážního videa s novými metodami animoterpaie pro lektory animoterpaie v češtině a němčině.

Cílové skupiny:
- pracovníci obou organizací
- širší odborná veřejnost, střední a vysoké školy s výukovou oborů animoterapie AT - CZ
- klienti a jejich rodinní příslušníci, pečovatelé, asistenti pedagogů, psychologové

 

Partneři projektu:

  • Vladykův dvůr, z. s.
    Roudné, Česká republika, středisko praktické výuky ČHS
  • Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten
    Linzenberg, Österreich, Sektion Heilpädagogische und Therapeutische Forderung mit dem Pferd

Aktivity v rámci projektu: 

Výuková videa: 

Postupně budou přidávána další videa.

Financování projektu

Na projekt bylo vynaloženo 16 173 EUR,  85% nákladů bylo hrazeno z programu Interreg, zbylých 15% hradil Vladykův dvůr, z. s.