Klub rodičů

Návrat k sobě

 Klub pro ty, kteří se z rodiče chtějí zase stát člověkem:)

Jste rodič nebo pečovatel o dítě se speciálními potřebami?
Hledáte prostor, kde byste si mohli odpočinout od neustálého tlaku?
Chápeme, že Vaše životní situace je velmi náročná.
My a naši koně jsme tu pro vás. Vytvořili jsme místo v čase a prostoru, kde se můžete odreagovat a soustředit sami na sebe.
Koně přinášejí klid, prožitek přítomnosti, nehodnotí, přijímají Vás takové, jací jste. Nastavují zrcadlo, které Vám dává příležitost porozumět sám sobě a svým potřebám.

Proto jsme pro Vás připravili "Klub rodičů".

Jedná se o pilotní program, který má za cíl vytvořit služby podle potřeb rodičů dětí se speciálními potřebami. Vaše zkušenosti jsou důležité pro nás i pro další lidi v podobné situaci. Vedle aktivní účasti se zapojíte do tvorby služby tím, že nám poskytnete zpětnou vazbu, hodnocení, co pro Vás a Váš praktický život bylo z absolvovaného programu přínosné.

Co klub nabízí

 • Možnost sdílení mezi rodiči v podobné životní situaci
 • Čas pro sebe
 • Porozumění vlastním potřebám a emocím
 • Hledání cesty, jak své potřeby ošetřit a naplnit
 • Odhalení možností, jak zvládat náročné situace

Jak to fakticky probíhá

Klub je místo pro pravidelné setkávání jednou týdně v odpoledních hodinách.
Na jaro 2024 je naplánováno 8 setkání.
Pracujeme ve skupině max 6 osob. Celým setkáním Vás empaticky doprovází naši dva odborní lektoři.

Součástí každého setkání je

 • Prostor pro sdílení vlastních zkušeností
 • Aktivní práce s koňmi, každý účastník bude mít k dispozici koně nebo poníka
 • Pozorování a práce se stádem
 • Reflexe zážitků

Kdo jsme my

Věnujeme se práci s lidmi a koňmi. Učíme se prostřednictvím koní porozumět sobě a světu okolo nás.

Jsme zkušení lektoři v oblasti hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Využíváme práci klientů s koňmi k rehabilitaci sociálních procesů, k získávání nových sociálních dovedností a jako cestu k sebepoznání. 

Praktické informace

Cena

Účast je bezplatná

Program klubu je financován Evropskou unií v rámci projektu Spolupráce při inovaci hiporehabilitace v sociální praxi se zaměřením na rodiny s dětmi se specifickými potřebami s registračním číslem: CZ.03.03.01/00/22_021/0001564.

Kdy

Podzimní setkávání:
Každé úterý od 10. 10. 2023 do 5. 12. 2023

Jarní setkávání:
Každé úterý od 27. 2. 2024 do 23. 4. 2024

Vždy v čase od 16:00 do 18:00.

Scházíme se za každého počasí. V případě hodně nepříznivého počasí máme k dispozici klubovnu.   

Kde

V hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, z. s. v Roudném u Českých Budějovic.

Scházíme se u jízdárny s koňmi, vjezd z Plavské silnice, mapka zde.

MHD: autobusem č. 10, zastávka: “Roudné, Zastávka”
Autem: možnost parkování na parkovišti u koňské ohrady, vjezd na parkoviště z Plavské silnice

Po cestě k jízdárně budete na konci parkoviště procházet branou s elektrickým ohradníkem. Otevírejte a zavírejte jen za zelené rukojeti, v ohradníku je elektrický proud. Nenechávejte ohradu otevřenou.

Podmínky účasti

V případě, že se aktivit "Klubu rodičů" budete chtít zúčastnit, budeme od Vás potřebovat:

 • Úvodní rozhovor s naším pracovníkem
 • Základní informace o Vás do Monitorovacího listu k projektu
 • Pravidelnou účast

Kde se mohu přihlásit

Možnost přihlásit se je ZDE nebo emailem vladykuv.dvur@gmail.com.

Často kladené dotazy

 • Musím mít zkušenosti s koňmi? Ne, nemusíte, budeme postupovat krok za krokem podle Vašich schopností.
 • Vadí, že se bojím koní? Ne, nevadí, budeme pracovat tak, abychom zajistili Váš pocit bezpečí a komfortu.
 • Budeme jezdit na koni? Někdy ano, ale důležitou součástí naší práce s koňmi je práce ze země. Ze začátku pracujeme na vnímání koně, na vnímání vlastních pocitů v přítomnosti koně. Pečlivě se věnujeme osvojení bezpečného chování v přítomnosti koně a základům komunikace s koňmi.
 • Jaké vybavení budu potřebovat? Budeme se pohybovat v přírodě, ve venkovním prostředí, někdy tam může být bláto, mokro, zima, vítr, koně mohou být špinaví. Budete potřebovat odolné oblečení, pevné boty, nebo, když bude mokro, jsou nejlepší gumovky. Bude-li potřeba Jezdecké vybavení, zapůjčíme Vám ho.
 • Pro koho není program určen? Pokud jste v akutní fázi tělesného nebo duševního onemocnění není možné se programu účastnit.

Z rodiče jsem zase člověkem…