Kroužek přirozené komunikace s koňmi

Děti a koně trochu jinak

Při našich kroužcích nejde jen o pouhý kontakt s koněm a ježdění, ale především o rozvoj osobnosti vašeho dítěte ve všech oblastech - po fyzické, psychické i emocionální stránce, a to za pomoci “přirozené komunikace s koňmi”.
Tento způsob práce nabízí návrat ke kvalitám a hodnotám, k pravidlům a vztahům, které se ze života konzumní společnosti často vytrácejí.

SKUPINOVÉ KROUŽKY

v rámci hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

 • vhodné pro děti od sedmi let
 • probíhají v rámci obou cyklů každou středu, čtvrtek a pátek (mimo všech prázdnin a státních svátků)
 • děti jsou podle věku rozděleny do skupin - týmů
 • počet dětí v týmu je dán věkem a zkušenostmi dětí
 • každá skupina se schází jedenkrát týdně
 • pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada po skončení jarního cyklu

Všechny skupinové kroužky jsou 90 minutové. 

Vybírat můžete ze tří časových variant:

od 13:20 do 14:50

od 15:00 do 16:30

od 16:40 do 18:10

Všechny kroužky probíhají v podzimním a jarním cyklu.

 • Podzimní cyklus
  první týden cyklu od 11. do 15. září 2023 – poslední týden cyklu od 27. listopadu do 1. prosince 2023
 • Jarní cyklus
  první týden cyklu od 18. do 22. března 2024 – poslední týden cyklu od 3. do 7. června 2024

Pro každý den vychází za celý rok 21 - 22 lekcí.

Co koně dětem přináší?

Přečtěte si něco o tom, jak mohou být koně a přirozená komunikace s nimi dětem prospěšná.
Více informací

Náplň koňských kroužků

Jak naše kroužky probíhají? Co se děti naučí?
Více informací

Vybavení na koňský kroužek

Co bude Vaše dítě na kroužek s koňmi potřebovat?
Více informací

Ceny a způsob platby

Cena pro podzimní i jarní cyklus je shodná a činí 9.900 Kč za každý cyklus.

V případě Vaší potřeby Vám nabízíme možnost platby ve dvou splátkách pro každý cyklus:

Sourozenecká sleva

Poskytujeme slevu ve výši 10% na každého sourozence.

Způsob platby

 • V hotovosti
  Při první lekci Vašeho dítěte.
 • Převodem na účet
  Číslo účtu: 225105188/0300 (Do poznámky k platbě prosím uveďte jméno a příjmení přihlašovaného.)

Do elektronické přihlášky nám prosím napište všechny
pro Vás možné termíny a my se Vám budeme snažit vyhovět.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

(POUZE PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI)

v rámci hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

 • Pouze pro děti se speciálními potřebami
 • Probíhají v rámci obou cyklů každou středu, čtvrtek a pátek (mimo všech prázdnin a státních svátků)
 • Probíhají jedenkrát týdně
 • Délka lekcí záleží na potřebách uživatele.

Základní lekce jsou v délce 10 - 30 minut - pro lekci je kromě instruktora hiporehabilitace potřeba i vodič koně a někdy i pomocník. Prodloužené lekce jsou 60 či 90 minutové - cena se u těchto lekcí odlišuje podle toho, je-li kromě instruktora hiporehabilitace potřeba i vodič koně, případně pomocník.

 • Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada po skončení jarního cyklu

Ceník individuálních lekcí:

cyklus 10 lekcí HPSP - 10 až 30 min, dle potřeb uživatele
dítě + instruktor + vodič koně, případně pomocník
7.000 Kč
cyklus 10 lekcí - 60 min
dítě + instruktor
8.000 Kč
cyklus 10 lekcí - 60 min
dítě + instruktor + vodič koně, případně pomocník
9.500 Kč
cyklus 10 lekcí - 90 min
dítě + instruktor
10.500 Kč
cyklus 10 lekcí - 90 min
dítě + instruktor + vodič koně, případně pomocník
12.000 Kč

Do elektronické přihlášky nám prosím napište všechny
pro Vás možné termíny a my se Vám budeme snažit vyhovět.

PONYKLUBÍK

v rámci hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

 • Ponyklubík je kroužek pro děti od 3 let
 • Děti se ho účastní v doprovodu rodiče
 • Ponyklubík probíhá 1x týdně po dobu 6 týdnů, a to vždy v pátek od 10:00 do 11:15
 • Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada po skončení jarního cyklu

Při každé lekci mají děti možnost zažít kontakt s koněm při péči o něj a jízdě na něm. Součástí programu je jak cvičení na koni, při kterém trénují správné držení tela a zlepšují koordinaci pohybů a rovnováhu, tak i hry zaměřené na zlepšování jemné motoriky, trénink udržení pozornosti, orientaci v prostoru, rozlišování barev a tvarů a rozvoj fantazie.

Rodiče mají skvělou příležitost odpočinout si ve společnosti koní a zároveň si užít společný čas se svým dítětem.

Podzimní cyklus

Začíná v pátek 15. září 2023 a končí v pátek 20. října 2023. Cena podzimního cyklu je 4.800,- Kč a je splatná buď v hotovosti při první lekci Vašeho dítěte nebo převodem na účet před první lekcí (číslo účtu: 225105188/0300, do poznámky k platbě napište prosím jméno a příjmení přihlašovaného).

Jarní cyklus

Začíná v pátek 26. dubna 2024 a končí v pátek 31. května 2024. Cena jarního cyklu je 4.800 Kč a je splatná buď v hotovosti při první lekci Vašeho dítěte nebo převodem na účet před první lekcí (číslo účtu: 225105188/0300, do poznámky k platbě napište prosím jméno a příjmení přihlašovaného).

Cena pro podzimní i jarní cyklus je shodná a činí 4.800 Kč za každý cyklus.

Sourozenecká sleva

Poskytujeme slevu ve výši 10% na každého sourozence.

Zrušení lekce ze strany naší organizace

Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada po skončení daného cyklu.

Neúčast dítěte na lekci

(nemoc dítěte, dovolená s rodiči atd.)
Pokud se dítě nezúčastní některé z lekcí, náhradu lekce nemůžeme poskytnout. Při dlouhodobé nemoci, řešíme situaci individuálně.